خدمات کامل فضای سبز

چرا کار با شرکت هپیکو؟

چرا انتخاب سلامت محور؟

_

هنگامی که درختان ، گیاهان و گلها در باغ هستند، یکی از بزرگترین چالش ها علف های هرز، آفات و بیماری ها در باغ است ،شرکت سلامت محور با نام تجاری هپیکو همواره در تلاش است که در کنار شما و فضای سبز دلنشین شما باشد و با بازدید رایگان و مشاوره در فصول مختلف سال توسط تیم گیاهپزشک شرکت،هرس-کوددهی-سمپاشی آفات و بیماری ها واز بین بردن علف های هرز و همچنین جهت مباحث تقویت ،گل دهی و ثمر، دانش و تجریبات خود را در اختیار شما بگذارند و ارائه خدمات تضمینی داشته باشند. 

92%

طراحی،کاشت،بازسازی فضای سبز

97%

کوددهی،تقویت جهت گلدهی،ثمر

89%

حفظ و نگهداری باغ

99%

سمپاشی و کنترل آفات و بیماریها

شرکت هپیکو

کمی کوتاه درمورد باغبانی!

_

باغبانی عبارت است از هنر،دانش و پیشه کشت ،داشت،برداشت وبازاررسانی انواع سبزی، گل و میوه.

  • آفات و علف های هرزکنترل آفات و حذف علف های هرز
  • طراحی وکاشت فضای سبزمحوطه سازی ویلا و باغ
  • حفظ و نگهداریچمن زنی، تعمیر و نگهداری
  • آب نماسیستم آبیاری قطره ای آب
  • کنترل آفات و بیماریهاسمپاشی تضمینی
  • روش های بازسازینگهداری و تعمیر چمن
  • آب دادن به گل هاآبیاری و پرورش گیاهان
  • حصارکشی باغچهفنس کشی یا حصار دور باغچه

مشاهده پیج اینستاگرام ما